EcoDesigner2019-03-05T09:55:34+00:00

EcoDesigner

Projektowanie w BIM

EcoDesigner

80 procent decyzji dotyczących efektywności energetycznej podejmowanych jest na początku procesu projektowania. EcoDesigner™ pomaga zoptymalizować projekt dzięki umożliwieniu sprawdzenia alternatywnych rozwiązań projektowych i ich konsekwencji dla charakterystyki energetycznej budynku nawet we wstępnej fazie wykonywania projektu.

Kontakt
Cennik

Bilanse energetyczne tworzone „jednym kliknięciem”
EcoDesigner™ pozwala wykonywać bilanse energetyczne wewnątrz programu ARCHICAD. Dzięki zintegrowaniu obu programów użytkownicy ARCHICADa mogą posługiwać się EcoDesignerem po prostu „z marszu”! Dzięki EcoDesignerowi Wirtualny Budynek powstający w programie ARCHICAD jest jeszcze bardziej zaawansowanym modelem „BIM”, uwzględniającym właściwe rozwiązania energetyczne już od pierwszych chwil pracy nad koncepcją. Nowe możliwości programu pozwalają uwzględnić w obliczeniach również odnawialne źródła energii, między innymi pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Świadome decyzje
EcoDesigner™ jest szybki, wszechstronny i łatwy w użyciu. Porównania zużycia energii, miesięczne bilanse energetyczne oraz szereg innych wskaźników pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji projektowych.

Analiza

  • Automatyczna analiza modelu – model może być uaktualniany w trakcie projektowania.
  • Zróżnicowanie struktury modelu kolorami widoczne na rzutach oraz w oknie 3D.
  • Paleta „Przegląd modelu” definiuje grupy elementów budynku w oparciu o automatyczną analizę modelu.
  • Samoczynne pobieranie danych meteo (temperatury i wilgotności względnej, prędkości wiatru oraz nasłonecznienia) dla konkretnej lokalizacji.

Przeprowadzana analiza jest szybka, prosta oraz intuicyjna. Potężne możliwości pozwalają wprowadzić i uwzględniać wiele zmiennych, a EcoDesigner sam wykonuje resztę zadania. Ocena energetyczna uwzględnia współczynniki przenikalności U struktur, właściwości termiczne otworów oraz powiązane dane z systemów MEP.

Szacowanie

  • Zaawansowany silnik obliczeniowy StruSoft VIPCore sprawia, że dynamiczne szacowanie energetyczne jest dostępne jednym kliknięciem.
  • Symulacja bilansu energetycznego – szybkie i czytelne wyniki weryfikowane godzinowo.

Jedno kliknięcie myszki (Rozpocznij szacowanie) i potężny silnik obliczeniowy VIPCore programu EcoDesigner samoczynnie określi roczne zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Raporty

  • Raport oceny energetycznej – szybkie i czytelne przedstawienie głównych wskaźników w formie dokumentu PDF.
  • Raport zapotrzebowania na energię – czytelny wykres i tabela prezentują zużycie energii przez systemy budynku (chłodzenie, ogrzewanie, oświetlenie) oraz w podziale na źródła (węgiel, prąd elektryczny, gaz, olej, energia jądrowa).
  • Emisja dwutlenku węgla – precyzyjne informacje o wartości rocznej emisji dwutlenku węgla.
  • Miesięczny bilans energetyczny – wykres słupkowy obrazuje energię dostarczaną do budynku i oddawaną przez budynek w kolejnych miesiącach w ciągu roku.