STAR(T) Edition2019-03-08T10:26:46+00:00

ARCHICAD STAR(T) Edition

STAR(T) Edition

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 to program oparty na solidnym i gruntownie sprawdzonym silniku ARCHICAD 22. Dokumentacja projektowa generowana jest na bieżąco w oparciu o model BIM. Takie rozwiązanie pozwala na wprowadzanie zmian do samego końca projektu pozwalając architektom na twórcze poprawki, uniknięcie żmudnej pracy rysunkowej i bieżące sprawdzanie poprawności projektu.

Kontakt
Cennik
Projektowanie w BIM

Czym jest ARCHICAD STAR(T) Edition?

ARCHICAD STAR(T) Edition to specjalna wersja programu oparta na bazie ARCHICADa, przygotowana przez firmę Graphisoft z myślą o indywidualnych architektach i niewielkich pracowniach, chcących korzystać z najnowszych osiągnięć informatyki, lecz liczących się z kosztami. ARCHICAD STAR(T) Edition jest znakomitym narzędziem do wykonywania największych nawet zadań projektowych, nie pozwala jednak na jednoczesny dostęp do pliku z wielu stanowisk komputerowych (TeamWork), ma także kilka innych ograniczeń, nie mających jednak większego znaczenia z punktu widzenia większości indywidualnych architektów i niewielkich zespołów projektowych.

Dzięki działaniu w oparciu o ideę Wirtualnego Budynku, oferuje użytkownikom szybkość, kreatywność i komfort pracy w połączeniu z intuicyjną prostotą obsługi. ARCHICAD jest wiodącym programem do projektowania architektonicznego i budowlanego na światowym rynku. Dzięki przystępnej cenie ARCHICAD STAR(T) Edition może stać się narzędziem codziennej pracy również dla Ciebie!

Jakie są jego najważniejsze cechy?

ARCHICAD STAR(T) Edition to niezastąpione narzędzie pracy na każdym etapie projektowania, od koncepcji do rysunków roboczych. Dzięki swej wszechstronności ARCHICAD STAR(T) Edition jest nieocenioną pomocą przy wykonywaniu każdego zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie pracy na konkurs architektoniczny, czy o materiały do przetargu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wizualizację prezentującą przyszłą inwestycję, czy też o skomplikowaną dokumentację techniczną zawierającą zestawienia materiałów i stolarki.

Już od pierwszego szkicu ARCHICAD tworzy wirtualny model przyszłej budowli, integrujący coraz więcej informacji w miarę postępów projektowania. Powstający model, zwany Wirtualnym Budynkiem, może być w każdej chwili prezentowany w formie widoków przestrzennych i animacji. Szereg opcji renderingu pozwala uzyskać zamierzony efekt, od obrazków naśladujących odręczne szkice po fotorealistyczne renderingi. Animacje polegające na ruchu słońca pozwalają szybko przygotować analizy nasłonecznienia. Projektowanie odbywać się może również w ujęciach perspektywicznych i aksonometrycznych. Wirtualny model budowli służy też do wygenerowania poważnej części dokumentacji. W ten sposób powstają przekroje, elewacje, rzuty dachów, podrysy detali i szereg innych rysunków, wymagających tylko kreślarskiego opracowania, łatwego dzięki rysunkowym narzędziom ARCHICADa, autowymiarowaniu i bogatym bibliotekom detali. Zapewnione jest przy tym zachowanie spójności projektu.

Poszczególne rysunki powiązane są interaktywnie z modelem wyjściowym, dzięki czemu zmiany dokonywane na dowolnym fragmencie dokumentacji przenoszone są samoczynnie na pozostałe jej elementy. Ułatwia to dokonywanie poprawek, a także (co niezwykle ważne) chroni przed ryzykiem popełnienia błędów. Wszystkie elementy projektu są zawsze pod ręką, bez potrzeby korzystania z innych programów i bez dodatkowego nakładu pracy. Taki sposób działania programu pozwala zoptymalizować projekt i zdecydowanie przyspiesza pracę. Arkusze dokumentacji przygotowane do wydruku łączą poszczególne rysunki w gotową do powielenia dokumentację. Program amoczynnie numeruje arkusze i uzupełnia je o takie elementy, jak ramki i dane pracowni, korzystając z bogatej biblioteki wzorców. Elementami arkuszy dokumentacji mogą też być dokumenty pochodzące z wielu innych programów (również z MS Word i MS Exel).