Czy wiesz, że…

Za pomocą narzędzia Kształt, które właściwie nie posiada ograniczeń geometrii,
utworzysz dowolny element bez konieczności angażowania dodatkowego oprogramowania?
Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia!