Inwentaryzacje architektoniczne budynków

2D i 3D BIM na podstawie skanowania laserowego

Inwentaryzacje architektoniczne budynków

Wszystkie nasze inwentaryzacje, zarówno niewielkie mieszkania jak i wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe, powstają w oparciu o tą samą, doskonaloną na przestrzeni lat metodykę pracy. Nowoczesne i precyzyjne skanowanie laserowe stanowi bazę pomiarową do utworzenia najwyższej jakości, interaktywnego modelu 3D budynku w technologii BIM, który otwiera możliwość wykonywania dodatkowych pomiarów liniowych i powierzchniowych oraz wzbogacania modelu kolejnymi informacjami.

Dzięki wykorzystaniu programu Archicad i chmur punktów, najpierw budujemy trójwymiarowy model 3D, który ma za zadanie jak najdokładniej odzwierciedlać dany budynek, by następnie wygenerować z niego potrzebną dokumentacje. Taki model działania daje gwarancję spójności dokumentacji oraz możliwość jej szybkiego poszerzenia o dodatkowe rysunki.

Zawartość podstawowego zamówienia

Dla każdego projektu istnieje również opcja skorzystania z usług specjalistycznego drona, co niesie ze sobą szereg dodatkowych korzyści. Usługi dronowe mogą przyjmować minimalną formę, na przykład ograniczając się do geo-lokalizacji projektu i sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Jednakże, istnieje również możliwość wykorzystania bardziej zaawansowanych usług, obejmujących szczegółowy model inspekcyjny budowli. Taki model znacząco ułatwia opracowywanie ekspertyz technicznych, stanowiąc cenne narzędzie w procesie analizy i oceny projektu.

Jedna z form w jakiej dostarczamy nasze inwentaryzacje
Dodatkowe usługi związane z dronem

Posiadamy specjalistycznego drona do zadań geodezyjnych. Dzięki danym pozyskanym z jego nalotu możemy tworzyć chmury punktów w odniesieniu do każdego układu geodezyjnego z bardzo wysoką dokładnością. Opracowany przez nas rzut przyziemia lub projekt inwentaryzacji zagospodarowania terenu może otrzymać te dane podczas eksportu do pliku DWG.

  • Szczegółowa dokumentacja fotograficzna z drona
  • Szczegółowa ortofotomapa lub ortofotomozaika terenu inwestycji zapisana z geolokalizacją (może stanowić np. tło do mapy do celów projektowych)
  • Chmury punktów zewnętrzne z geolokalizacją
  • Modele inspekcyjne budynków
  • Modele przestrzenne aglomeracji miejskich na potrzeby analizy MPZP
  • Modele przestrzenne terenów inwestycyjnych, niezbędne do opracowania analizy funkcjonalno-użytkowej
Dla użytkowników programu Archicad

Nasze opracowania są tworzone w programie Archicad, wykorzystując pełnię funkcjonalności programu m.in. opcję „Etapy Przebudowy”. To oznacza, że po zaimportowaniu naszych inwentaryzacji do programu, można bezpośrednio przejść do etapu projektowania poprzez edycję modelu 3D oraz definiowanie wyburzeń, czy tworzenie nowych elementów. Jeśli jesteś użytkownikiem Archicad lub inwestorem współpracującym z biurem projektowym, które pracuje w tym programie, to rozwiązanie z pewnością będzie dla Ciebie korzystne.

Przykładowe, wykonane przez nas dokumentacje 2D
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Kolej Linowa Kasprowy Wierch
Teatr Dramatyczny
W czym tkwi przewaga nowoczesnych technologii nad tradycyjnymi rozwiązaniami?
Dokładność i precyzja

Skanowanie laserowe umożliwia uzyskanie bardzo dokładnych danych pomiarowych budynku, eliminując potencjalne błędy pomiarowe i niedokładności związane z ręcznymi pomiarami. To zapewnia inwestorowi wiarygodne informacje, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne.

Kompletność danych

Skanowanie laserowe i BIM pozwalają na zebranie znacznie większej ilości danych o budynku niż tradycyjne metody. Skaner laserowy rejestruje dane trójwymiarowe, uwzględniając nawet najdrobniejsze szczegóły, co umożliwia uzyskanie pełnego obrazu budynku. To ułatwia planowanie, projektowanie i wczesne wykrywanie kolizji.

Efektywność czasowa

Skanowanie laserowe i BIM przyspieszają proces inwentaryzacji budynku. Skaner laserowy może zbierać dane znaczniej szybciej, a następnie otrzymane informacje mogą być efektywnie przetwarzane w programie BIM w sposób automatyczny. Zastosowanie tych nowoczesnych technologii redukuje nakłady czasowe i liczbę pracowników niezbędnych do analizy danych oraz przygotowania dokumentacji, co skutkuje znacznym przyspieszeniem całego procesu.

Wieloaspektowość danych

Skanowanie laserowe i BIM dostarczają dane, które można wykorzystać w wielu różnych aspektach procesu inwestycyjnego. Obejmują one nie tylko informacje geometryczne, ale także właściwości materiałów, warunki klimatyczne, efektywność energetyczną, analizę przepływu ludzi itp. To daje inwestorowi kompleksowy zestaw informacji i tworzy spójny kontekst do lepszego podejmowania decyzji.

Łatwość aktualizacji i modyfikacji

Skanowanie laserowe i BIM ułatwiają aktualizację i modyfikację danych budynku w przyszłości. W razie potrzeby wprowadzenia zmian czy modernizacji, modele BIM można łatwo zaktualizować na podstawie nowych pomiarów skanera laserowego. To umożliwia elastyczne dostosowywanie projektu do ewoluujących potrzeb i wymagań.

Podsumowując, inwentaryzacja architektoniczna budynku wykonana za pomocą skanowania laserowego i BIM oferuje większą dokładność, kompletność danych, efektywność czasową, wieloaspektowość informacji oraz łatwość aktualizacji. To przekłada się na lepszą jakość dokumentacji, skrócenie czasu trwania procesu inwestycyjnego i redukcję błędów, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i efektywnego zarządzania inwestycją.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.