Skaning 3D2019-11-14T08:16:38+00:00

SKANOWANIE LASEROWE – SKANING 3D

  • INWENTARYZACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  • INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE ZABYTKÓW
  • INWENTARYZACJE INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
  • KONTROLE POWYKONAWCZE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
  • BADANIA DEFORMACJI

Wykonujemy dokładne inwentaryzacje budowlane i architektoniczne przy pomocy skanera laserowego 3D Trimble TX8.

Niesamowita dokładność skanów 3D i oprogramowania BIM ARCHICAD, pozwala nam tworzyć z bardzo dużą precyzją wirtualne modele rzeczywistych obiektów budowlanych.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Sprawdź naszą ofertę firmową:

Pobierz broszurę – Inwentaryzacje architektoniczne 3D z funkcją interaktywnych spacerów BIMx

pobierz

CZYM JEST SKANOWANIE LASEROWE?

Obecnie skanowanie laserowe 3d jest metodą pozwalającą w najkrótszym czasie pozyskać szczegółowe informacje związane z kształtem oraz wymiarami pomieszczeń, obiektów znajdujących się w nich, a także całych budynków. Ponadto skanowanie 3d jest niezmiernie przydatne podczas dokładnej identyfikacji zniszczeń, deformacji oraz innego rodzaju uszkodzeń obiektów o charakterze zabytkowym. Skanowanie laserowe pozwala na zdalną identyfikację położenia blisko miliona punktów na sekundę. Położenie każdego z punktów określane jest niezmiernie precyzyjnie w odniesieniu do trzech współrzędnych (X, Y, Z). Ponadto dla każdego z tych punktów zidentyfikowany jest parametr związany z intensywnością odbitego podczas pomiarów sygnału i koloru. W związku z tym otrzymuje się realistyczną wizualizację, pozwalającą na precyzyjne pomiary po imporcie do wirtualnej przestrzeni.

Modelowanie przestrzenne pozwala na wykonanie projektów przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju niedoskonałości konstrukcyjnych występujących w analizowanych obiektach, pomieszczeniach oraz przebiegu różnego typu instalacji, przyłączy, itp.. Skanowanie 3d służy do zbierania danych inwentaryzacyjnych wykorzystywanych do projektowania, przeprojektowywania, analiz technicznych oraz porównawczych obiektów w chwili obecnej oraz na każdym etapie wizualizacji. Szczególnie duże możliwości skanowania laserowego 3d można dostrzec podczas identyfikacji kształtu oraz wymiarów obiektów oraz pomieszczeń o nieregularnych kształtach.

Wieży Radziejowskiego przy katedrze we Fromborku

Modelowanie budynku w programie ARCHICAD w technologii BIM na podstawie chmury punktów uzyskanej za pomocą skanera 3D TRIMBLE TX8

Skan 3DModel BIM

Przesuń slider w lewo bądź w prawo

Sprawdź jak wygląda interaktywny model BIM Wieży Radziejowskiego zlokalizowanej przy katedrze we Fromborku

Projekt zrealizowany przez naszą pracownie projektową