Pałac Małachowskich w Nałęczowie, to już dobrze znana nam lokalizacja, która jest idealnym przykładem kompleksowego wykorzystania technologii BIM w procesie inwestycyjnym.

Blisko dwa lata temu rozpoczęliśmy pierwsze prace związane z inwentaryzacją pałacu, gdzie naszym celem było odtworzenie cyfrowego bliźniaka dawnego kurortu i miejsca inspiracji m.in. Bolesława Prusa, którego muzeum przez długi czas mieściło się w murach pałacu.

Duże znaczenie historyczne obiektu nakłada na inwestora i wykonawców olbrzymią precyzję prowadzonych działań, dlatego też to zlecenie nie zakończyło się na typowym opracowaniu inwentaryzacji. W tym roku wróciliśmy tam by kolejnym skanowaniem zweryfikować postęp prac przebudowy, a następnie swoimi siłami wspomóc opracowanie projektu wykonawczego.

Poniżej krótka relacja zdjęciowa: