Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki

Szczegóły:

Lokalizacja: Białystok

Powierzchnia całkowita: 1980 m2 / 4645 m2 (pow. zabudowy / powierzchnia całkowita)

Czas skanowania: 2 dni / 2 osoby

Czas modelowania: 3 miesiące / 2 osoby

Usytuowany w sercu Białegostoku, w bliskim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego Branickich, budynek teatru ma swoje korzenie sięgające roku 1938. Patronem teatru jest jego pierwszy dyrektor, który wraz z zespołem aktorów wystawiał sztuki patriotyczne w mieście znajdującym się wówczas na terytorium Białoruskich Socjalistycznych Republik Radzieckich. Funkcjonowanie teatru zostało przerwane w 1941r. w wyniku wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej. Działalność została wznowiona w 1948r. po naprawie gmachu uszkodzonego w wyniku działań wojennych.

Front modernistycznego gmachu poprzedzają monumentalne schody prowadzące do trzech wejść. Po obu stronach z bryły budynku wysuwają się półkoliste, przeszklone ryzality, wewnątrz których przebiegają klatki schodowe. Tył budynku zamyka półkolista forma, w której mieści się główna scena. Z biegiem lat, w wyniku działań podjętych w 1989 roku, bryła została poszerzona w tylnej części o prostokątne dobudówki.

Wykonane modele

Zdjęcia z realizacji