Współpraca z Wydziałem Geoinżynierii UWM w Olsztynie.

Stan Design realizuje swoją misję nie tylko poprzez działania w zakresie skaningu laserowego i projektowania BIM, ale również współpracę ze środowiskiem akademickim i absolwentów.

Jednym z takich partnerów, z którym współpracujemy jest Wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Wśród celów i planów współpracy znajdują się współdziałanie w kształceniu młodych ludzi na kierunku budownictwo, wsparcie studentów przy wykorzystaniu wiedzy praktycznej podczas szkoleń, a ponad to:

– wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

– organizowania i udziału w konferencjach naukowo-technicznych,

– organizowania i udziału w wydarzeniach, naukowo-badawczych,

– organizowania badań naukowych do prac dyplomowych.