Kolejny proces Scan to BIM zakończony sukcesem. Zabytkowy średniowieczny Zamek Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku uzyskał BIM-ą wersję stanu istniejącego, która posłuży do dalszych prac projektowych związanych z jego rewitalizacją.

Ciekawym innowacyjnym rozwiązaniem, które zostało przy tym projekcie zastosowane, to wykonanie fotorealistycznego modelu fotogrametrycznego w aplikacji RealityCapture, która w sposób bezkompromisowy łączy ze sobą dane z nalotu dronem. aparatów cyfrowych i skaningu laserowego 3D!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią, a w międzyczasie zachęcamy do wejścia na stronę https://fundacjazamekszymbark.pl, gdzie mogą zapoznać się Państwo z przygotowywaną inwestycją.