PROJEKTOWANIE W TECHNOLOGII BIM

  • ZABUDOWY ZAGRODOWE

  • DOMY JEDNORODZINNE
  • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  • ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH
  • ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU/LOKALU

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem projektów budowlanych i wykonawczych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, usługowego i użyteczności publicznej. Cały proces tworzenia projektów oparty jest w całości na innowacyjnej technologii BIM (Modelowanie informacji o budynku; z ang. Building Information Modelling). W odróżnieniu do tradycyjnej  technologii projektowania CAD, już na etapie wczesnej koncepcji projektu, BIM pozwala nam wyeliminować wiele kosztownych błędów projektowych.

Nasza pracownia wykonuje również inwentaryzacje architektoniczno-budowlane dotyczące budynków zabytkowych i sakralnych.

Sprawdź naszą ofertę branżową:

Pobierz broszurę – BIM projekty branżowe / KONSTRUKCYJNE / ELEKTRYCZNE / SANITARNE

pobierz

CZYM JEST BIM?

Obecnie skrót BIM jest najczęściej rozwijany jako Building Information Model, czyli Model Informacyjny (Cyfrowy) Budynku.

Natomiast u źródeł terminu BIM, czyli innowacyjnej technologii cyfrowego budownictwa, leży określenie Building Information Modeling, czyli Modelowanie Informacji o Budynku.

Spotyka się również rozwinięcie skrótu BIM jako Building Information Management, czyli Zarządzanie Informacją o Budynku.

Model Informacyjny Budynku to nic innego jak baza informacji. Modelowanie Informacji o Budynku to z kolei proces, który pozwala zbierać, modelować i zarządzać tą informacją.

Należy przy tym pamiętać, że słowo building nie oznacza tylko typowego budynku. BIM dotyczy dowolnego obiektu budowlanego: kubaturowego (budynki mieszkalne, biurowce czy szpitale), liniowego (drogi, autostrady, linie kolejowe, sieci przesyłowe naziemne i podziemne), przemysłowego (instalacje i ciągi technologiczne wraz z infrastrukturą), mostów, wiaduktów czy lotnisk.

BIM nie dotyczy więc jedynie budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych.

Często – jak w książce Finitha Jernigana, Big BIM, little bim – stosuje się określenie „duży BIM” w odniesieniu do modelu cyfrowego oraz „mały BIM”, kiedy mówimy o zarządzaniu informacją.

Model cyfrowy to baza danych, która powinna zawierać wszystkie informacje opisujące dany obiekt budowlany: dane geometryczne, cechy fizyczne, cechy funkcjonalne, dane kosztowe, parametry techniczne, dane konieczne do zapewnienia konserwacji wyposażenia obiektu, dane dotyczące zapotrzebowania na media itp.

BIM to też proces, dzięki któremu w komputerze powstaje wirtualny model planowanego lub istniejącego obiektu budowlanego. Na etapie projektowania model ten jest wykorzystywany do różnorodnych analiz, przeprowadzania symulacji budowy (dla obiektów nowych) lub remontów (dla obiektów istniejących). Dzięki modelowi można zaprojektować efektywną i efektowną architekturę oraz przewidzieć jej wpływ na proces budowy lub parametry użytkowe obiektu.

KORZYŚCI BIM

Korzystając z modelu zgodnego z BIM-em, można dobrać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, logistyczne, przeanalizować koszty i harmonogram realizacji, wychwycić kolizje projektowe i kolizje montażu.

Co ważne, model BIM stworzony na etapie projektowania nowego obiektu lub inwentaryzacji obiektu istniejącego, powinien „żyć” i być cały czas wiernym odwzorowaniem obiektu rzeczywistego. To tak jakbyśmy obok istniejącego budynku stworzyli w komputerze budynek wirtualny, ściśle powiązany za jego rzeczywistym „bratem”. Każda planowana zmiana rzeczywistości (remont, przebudowa, planowa wymiana urządzenia) powinny mieć najpierw odzwierciedlenie w modelu, a dopiero – po sprawdzeniu jak ta zmiana wpływa na obiekt wirtualny – uruchamiany byłby proces remontu, przebudowy czy wymiany urządzenia w obiekcie rzeczywistym. Również wszelkie zmiany w obiekcie, które nie były wcześniej planowane i wprowadzone do modelu, powinny znaleźć w nim swoje odzwierciedlenie. Dzięki temu cały czas będziemy dysponowali aktualną i pełną informacją, umożliwiającą efektywne zarządzanie.

BIM jest narzędziem o wielu zastosowaniach, specyficznych dla każdej fazy inwestycji budowlanej. Dlatego analizując korzyści, jakie może przynieść BIM, należy zawsze zdefiniować obszar, w jakim ma być on wykorzystywany: czy tylko na etapie projektowania, czy też może dodatkowo podczas budowy albo też użytkowania obiektu.

BIM w praktyce – standardy / wdrożenia / case study
Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki
Źródło: Wydawnictwo PWN

Sprawdź jak wygląda interaktywny model BIM Wieży Radziejowskiego zlokalizowanej przy katedrze we Fromborku

Projekt zrealizowany przez naszą pracownie projektową