Teatr Wielki – Opera Narodowa

Szczegóły:

Lokalizacja: Warszawa

Powierzchnia całkowita: 11 500 m2

Czas skanowania: 10 dni / 1 osoba

Czas przygotowania chmury punktów: 10 dni / 1 osoba

Czas modelowania (model 3D + dokumentacja 2D): 100 dni / 4 osoby

Kilkakrotnie przebudowywany gmach teatru w okresie II wojny światowej został zburzony i wypalony. Bezpośrednio po wyzwoleniu Warszawy rozpoczęto zabezpieczanie ocalałych fragmentów gmachu. W pierwszym etapie odbudowano wg projektu Romualda Guta Teatr Narodowy, który rozpoczął działalność w 1949 roku wraz z otwarciem Sali Teatru Narodowego oraz Sal Redutowych.

W 1951 roku zorganizowano konkurs architektoniczny na projekt odbudowy Teatru. Pierwszą nagrodę zdobył zespół Bohdana Pniewskiego. Do końca 1960 roku zakończono stan surowy, a w 1964 roku prace budowlane i instalacyjne.
Teatr Wielki otwarto uroczystym koncertem w dniu 19 listopada 1965 roku. Po otwarciu Teatr był nie tylko największym lecz także najnowocześniejszym i najbardziej funkcjonalnym obiektem teatralnym stwarzającym największe możliwości inscenizacyjne. W miarę upływu lat, dla dorównania nowym standardom, modernizowano teatr, a dla wzbogacenia repertuaru utworzono salę kameralną i nowe sale prób reżyserskich i baletowych, a także poprawiono parametry akustyczne głównej sali.

Wykonane modele

Zdjęcia z realizacji