Dworzec w Skierniewicach

Szczegóły:

Lokalizacja: Skierniewice

Powierzchnia całkowita: 800 m2

Czas skanowania: 1 dzień / 1 osoba

Czas przygotowania chmury punktów: 2 dni / 1 osoba

Czas modelowania (model 3D + dokumentacja 2D): 4 dni / 4 osoby

Skierniewicki dworzec to jeden z najlepiej zachowanych obiektów trasy dawnej kolei Warszawsko-Wiedeńskiej wzniesiony w 1874 r. na podstawie projektu znanego architekta Jana Heuricha.

Budynek dworca spłonął w 1914 r. został jednak odbudowany. Przetrwał II wojnę światową. Po wojnie został otynkowany z zewnątrz. Zabieg ten spowodował zmianę charakteru architektonicznego budynku. W 1954 r. na ścianach hali kasowej wykonano socrealistyczne obrazy w technice sgraffita. W kolejnych polach rozmieszczone zostały sceny z fabryki ciągników Ursus, prace nad planem Warszawy, żniwa, sceny z budowy kolei oraz motyw robotnika i kołchoźnicy. Sceny wiązał podpis Kultura i sztuka – to najwspanialszy środek zbliżenia między narodami.

W 2003 r. przeprowadzono generalny remont budynku dworca. W zakresie prac było m.in. zdjęcie tynków z elewacji, oczyszczenie cegły, które ostatecznie przywróciły wygląd zewnętrzny dworca zgodnie z oryginalnym projektem z końca XIX w.

Wykonane modele

Zdjęcia z realizacji