Ruiny zamku w Szymbarku

Szczegóły:

Lokalizacja: Szymbark

Powierzchnia całkowita: 1,6 ha / 6 000 m2 (teren / poniechania całkowita)

Czas skanowania: 2 dni / 2 osoby

Czas modelowania: 2 osoby / 1,5 miesiąca

Zamek został wzniesiony w XIV wieku na planie czworoboku o wymiarach 75 na 92 metry od strony północnej oraz 75 na 97 metrów od strony południowej. Wewnątrz obronnego muru znajdował się dziedziniec, na którym mieściły się budynki mieszkalne i gospodarcze. Zamek zbudowano na obszarze, gdzie wcześniej istniał gród Prusów, na górze Schönberg, co w języku niemieckim oznacza „piękną górę”. Pełnił funkcję siedziby prepozyta (proboszcza katedralnego), który jednocześnie zarządzał majątkiem kościelnym.

ciągu stuleci, obiekt kilkukrotnie zmieniał właścieli, aż do roku 1699, gdy nabył go Ernest Finck von Finckenstein. W posiadaniu rodziny Finckensteinów, zamek przeszedł gruntowne remonty i przebudowy. W latach trzydziestych wprowadzono nowe instalacje wodne, elektryczne i telefoniczne, podkreślające zamiłowanie rodziny do luksusu. Pod zamkiem przechowywano sportowe samochody, w zamkowej stajni były konie wyścigowe, a przy murach obiektu powstały korty tenisowe. W zamkowym parku sadzono rzadkie gatunki drzew z całego świata.

Niestety, w 1945 r. zamek został spalony przez opuszczające go wojska Armii Czerwonej i od tego czasu zamek pozostaje w ruinie.

Wykonane modele